Czas pracy kierowcy


Czas pracy kierowcy

 

 TABELA PODSUMOWUJĄCA CZAS JAZDY I ODPOCZYNKU I OBOWIĄZKÓW KIEROWCÓW
( zgodnie z rozporządzeniem WE 561/2006 obowiązuje od 11 kwietnia 2007 przy przewozach na terenie UE )
CZAS JAZDY DZIENNEJ
Norma 9 godzin
Wydłużony 10 godzin dwa razy w tygodniu
DOPUSZCZALNY CZAS JAZDY
W tygodniu Dozwolone jest 56 godzin na tydzień . W odniesieniu do 6 okresów godzinnych po zakończeniu ostatniego odpoczynku tygodniowego
W czasie dwóch kolejnych tygodni 90 godzin
MAKSYMALNY CZAS TRWANIA NIEPRZERWALNEJ JAZDY
4 godziny 30 minut
PRZERWY
Co najmniej 45 minut. Podział przerwy na dwie części pierwsza co najmniej 15 minut + druga co  najmniej 30 minut
ODPOCZYNEK DZIENNY ( 1 KIEROWCA )

UWAGA : Odpoczynek musi zostać zakończony w okresie 24 godzin od rozpoczęcia pracy

Norma 11 kolejnych godzin
Skrócenie 9 kolejnych godzin 3 razy między dwoma tygodniowymi odpoczynkami. Nie ma mowy o rekompensacie za skrócenie odpoczynku dobowego.
Podzielenie Można podzielić odpoczynek na dwa okresy, z czego pierwszy musi wynieść co najmniej 3 godziny a drugi co najmniej 9 kolejnych godzin. Można stosować ten odpoczynek każdego dnia . Długość trwania odpoczynku jest zwiększona do min. 12 godzin
ODPOCZYNEK DZIENNY  ( załoga kilkuosobowa ) odpoczynek musi zostać zakończony w okresie 30 godzin od rozpoczęcia pracy załogi
norma 9 kolejnych godzin w okresie 30 godzin
ODPOCZYNEK DZIENNY   –  przy wyjeździe na pociąg lub prom
Dozwolone jest dwukrotne przerwanie odpoczynku innymi czynnościami których długość w sumie nie może być dłuższa jak 1 godzina , całkowity czas odpoczynku ma wynieść 11 godzin
ODPOCZYNEK TYGODNIOWY
norma 45 kolejnych godzin , po 6 okresach 24 godzinnych od zakończenia poprzedniego odpoczynku tygodniowego
skrócony Dozwolone : skrócenie maksymalnie do 24 godzin

 

UWAGA : w okresie dwóch tygodni kierowca realizuje dwa odpoczynki regularne 45 godzinne lub jeden regularny i jeden skrócony max do 24 godzin. W żadnym wypadku regularny 45 godzinny odpoczynek nie może być odbierany w pojeździe

 

REJESTRACJA RĘCZNA NA WYKRESÓWKACH

 

Czas spędzony przez kierowcę kierującego pojazdem nieobjętym zakresem rozporządzenia 561/2006 do lub z pojazdu objętego zakresem niniejszego rozporządzenia, który nie znajduje się na miejscu zamieszkania kierowcy ani w bazie pracodawcy , gdzie kierowca zazwyczaj pracuje , jest traktowany jako „inna praca”. Kierowca musi ręcznie na odwrocie wykresówki dokonywać wszelkich zapisów okresów swojej aktywności w momencie gdy tachograf nie ma możliwości rejestracji.
 

Inne obowiązki

 

Na żądanie upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych kierowca zobowiązany jest okazać wykresówki z dnia kontroli oraz za poprzednie 28 dni ( Rozporządzenie (WE) Nr 561/2006). Za dni gdy kierujący nie prowadził pojazdu lub prowadził pojazd wyłączony ze stosowania przepisów socjalnych kierowca ma okazać stosowne zaświadczenie.