Wniosek o wydanie karty kierowcy


Wniosek o wydanie karty kierowcy – zamieszczony w formacie pdf

Jest on składany na piśmie (osobiście lub pocztą) w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Składa się go na mocy ustawy o systemie tachografów cyfrowych. Do prawidłowo wypełnionego wniosku należy dołączyć wymagane ustawą dokumenty oraz wnieść stosowną opłatę za jego wydanie. Wydanie karty powinno nastąpić nie później niż do 26 dni od daty złożenia wniosku, w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu do 33 dni roboczych. Wzory dokumentów składanych w PWPW, wraz z obowiązującym wzorem wniosku o wydanie karty kierowcy, można pobrać poniżej.

Do wniosku o wydanie karty kierowcy składanego w formie pisemnej, dołącza się następujące załączniki odpowiadające następującym standardom:

 1. Kopia awersu i rewersu prawa jazdy
 2. Kserokopia w skali 2:1 na jednej stronie karttki papieru A4
 3. Kolor papieru – biały
 4. Kopia dowodu wniesienia opłaty za wydanie karty
  – kserokopia w skali 1:1
  – kolor papieru- biały , format: A4

Fotografia kierowcy :

 1. Rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm
 2. Białe tło
 3. Bez nakrycia głowy, bez ciemnych okularów, lewy półprofil lub na wprost
 4. Fotografia podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem

 

Na wniosku nie należy przyklejać fotografii. Zrobi to pracownik PWPW.

Uwaga!

W przypadku ubiegania się o kartę kierowcy osoby, która nie jest obywatelem Polski, może zaistnieć konieczność dołączenia do wniosku dodatkowych dokumentów.

 

Pozdrawiamy,

TACHOSAS