Wiedza


Wniosek o wydanie karty kierowcy

Wniosek o wydanie karty kierowcy – zamieszczony w formacie pdf Jest on składany na piśmie (osobiście lub pocztą) w […]Czas pracy kierowcy

Czas pracy kierowcy    TABELA PODSUMOWUJĄCA CZAS JAZDY I ODPOCZYNKU I OBOWIĄZKÓW KIEROWCÓW ( zgodnie z rozporządzeniem WE […]